TEST - 2011-12-31 16:52:06

ZAPRASZAMY !
[SIZE=4]STRONA/SITE -  http://blackot.pl/[/SIZE]
START w Niedziela 01.01 o 13:00! Musisz z nami być!
START w Niedziala 01.01 o 13:00! Musisz z nami być!

Stary, dawny BlackOTS powraca pod wersją 8.6!
Po wielu namowach graczy grających na tym serwerze postanowiłem na nowo stworzyć historię BlackOTSa.
Nie będę się zbytnio rozpisywał - najlepiej to zalogować się i zobaczyć wszystko samemu!
Czeka na Was wiele nowych niespodzianek. Dopracowana mapa, skrypty, BRAK PRIV EXPÓW, wszystkie wyłapane błedy poprawione!
Na mapie znajdziecie nowe tereny, nowe potworki (brak Sorny Drorów, Sad Visitor, Santa Clause).
Czeka Was świetna przygoda.

- IP: blackot.pl,
- Client: 8.6,
- Mapa: Edytowane Evolutions,
- Hunting Arenas,
- Masa questów,
- Wiele miejsc do zdobywania doświadczenia,
- Administracja mówiąca po polsku oraz po angielsku,
- Nowe unikatowe systemy na Acc Makerze!

Exp oraz pozostały raty ustalone są tak samo jak to było na pamiętnej wersji 8.42:
1 - 50 - 120x
51 - 120 - 100x
121 - 170 - 80x
171 - 200 - 60x
201 - 250 - 50x
251 - xxx - 40x
Skills x35
Mlvl x30
Loot x2

Więcej już nic nie napiszę!
Sprawdzcie SAMI!!

START w Niedziela 01.01 o 13:00! Musisz z nami być!
START w Niedziala 01.01 o 13:00! Musisz z nami być!

-------------------------------------------------
START on Sunday 1.01 at 13:00! You need to be with us!
START on Sunday 1.01 at 13:00! You need to be with us!

Old BlackOTS returns the version 8.6!
After many persuasions players playing on this server I decided to re-create history BlackOTS.
I will not elaborate too much - it is best to login and see everything yourself!
Waiting for you a lot of new surprises. Refined map, scripts, NO EXP PRIVE, all captured bugs fixed!
On the map you will find new areas, new monsters (no Sorny Dror, Sad Visitor, Santa Clause).
Great adventure awaits you.

- IP: blackot.pl,
- Client: 8.6,
- Map: Edited Evolutions,
- Hunting Arenas,
- Lots of quests,
- Many places to gain experience,
- Administration of speaking in Polish and English,
- New unique systems for Acc Maker!

Exp are determined the same way as it was on that memorable version 8.42:
1 - 50 - 120x
51 - 120 - 100x
121 - 170 - 80x
171 - 200 - 60x
201 - 250 - 50x
251 - xxx - 40x
Skills x35
mlvl x30
loot x2

Nothing more to write!
Check it yourself!

START on Sunday 1.01 at 13:00! You need to be with us!
START on Sunday 1.01 at 13:00! You need to be with us!

http://img543.imageshack.us/img543/2328/57736168.jpg

http://img820.imageshack.us/img820/8906/51685484.jpg

http://img208.imageshack.us/img208/3106/97120574.jpg

[SIZE=4]Gwarantujemy Świetną Zabawę:
BlackOTS Team[/SIZE]

pozyskiwanie fanów facebook klej do luster noclegi w Kątach Rybackich http://quercus.net.pl/